Beeldend kunstenaar | Bezoek op afspraak | 0629228708

    De reis om ’e noard fan Wilco Berga en Tjitske Boersma

    Fan 10 july oant 3 septimber 2018 eksposearje de keunstners Tjitske Boersma en Wilco Berga – ek skriuwer – wurk dat fuortkomt út harren gearwurkingsprojekt ‘Reis om de Noord – in Taal en Teken’ yn museum Het Hannemahuis en Atelier BB aansee, beide yn Harns. de Moanne praat mei de beide reisgenoaten yn Tjitske Boersma har atelier yn Nij Beets.

    Download en lees het volledig artikel (PDF bestand)

    Bron: De Moanne #4 2018